STRESSCOACHING

Ønsker du dig en stressfri hverdag?Stress

Stress-coaching/coping er en af de bedste måder hvorpå du kan lære at genvinde din indre styrke for igen at få det, der ikke fungerer, til på ny at komme til det. Du skal opleve at have et liv, som du selv er herre over trods de uforudsigeligheder, livet byder på.

Vi ønsker, at du bliver styrket igennem dine personlige udfordringer frem for at blive svækket af dem; hvad enten udfordringen er af personlig eller professionel karakter. Ved brug af blandt andet mentaltræning og mindfulnessteknikker vil du opleve en øget indre ro, og du vil få genskabt kontakten til dig selv og lære at træffe de rette beslutninger.

Derudover arbejder vi bl.a. med dine personlige stressorer og ressourcer samt hjælper dig til at få din tid brugt hensigtsmæssigt.